Month: March 2019

Föredrag om Göteborgs 400-års jubileum

Vid öppen mäss den 20 mars gav Therese Brusberg och Mia Samuelsson från Göteborg&Co en bild över vad som hitintills är planerat att ske fram till och under jubileumsåret...

Välkommen på öppen mäss 10 april

Föredragshållare under öppen mässkväll är reservofficer P-O Sverlinger, VD på Marin Mätteknik. Ämnet är: Kartering under vattenytan med fotografisk kvalitet samt modern...

GS GBG Årsmöte genomfört

2019 års årsmöte lockade 19 deltagare där ytterligare 19 deltagare hade gett sin fullmakt. Efter mötet bjöds deltagarna på kvällsskaffning. Årsmötet genomfördes den 20...

Inbjudan till GS GBG årsmöte 2019

Årsmötet genomförs på Älvsborgsmässen kl 16.00-16.30. Medlemmar bjuds på enklare förtäring efter mötet, se i kallelsen hur du anmäler dig. OM du inte själv kan delta,...

Nummer 2-2018

• Ny garnisonschef • Fallskärmsjägartaktik • Ny rikshemvärnschef • Beredskapsövning i Hemvärnet • Ny organisation av Hemvärnet • Ny hemsida på Garnisonssällskapet Ladda...

Kontakt

Medlemssansökan

Maila styrelsen styrelse.gsgbg@gmail.com

Maila webmastern webmaster.gsgbg@gmail.com

Följ oss