Nummer 1-2014

• 200 år av fred i Sverige

• Öppen mäss – en social dimension

• I15 100 år – jubileum i augusti

• Landstormen mobiliserar 100 år

• Hinsholmsberget – del av fästningen

• Älvsborgshuset – centrum i Borås

• Salut – traditionell ceremoni

Ladda ner här

Kontakt

Medlemssansökan

Maila styrelsen styrelse.gsgbg@gmail.com

Maila webmastern webmaster.gsgbg@gmail.com

Följ oss