Holkens återkomst

Välkommen den 19 januari kl 17.00 till Älvsborgsmässen.

Vi firar Holkens återkomst! Anmälan senast den 11 januari till
C FömedC sekreterare Helén Gunnarsson; helene.gunnarsson@mil.se eller telefon 031-92740. Glöm ej ange personnummer på medföljande.

Avgift: 100 kr pp till pg 33 32 61-6Kontakt

Medlemssansökan

Maila styrelsen styrelse.gsgbg@gmail.com

Maila webmastern webmaster.gsgbg@gmail.com

Följ oss