En bild säger mer än…

Vi vill gärna dela med oss av den härliga stämning och de ögonblick vi upplever på mässen. Har du en sådan bild får du gärna maila in den till redaktionen och efter granskning kan det hända att den publiceras. Men – vi värnar om integriteten och uppmanar dig som är deltagare vid våra aktiviteter och inte vill synas på bild att säga ifrån till den som är ansvarig för aktiviteten eller till den som fotograferar.

Maila till redaktionen: xxxx

Kontakt

Medlemssansökan

Maila styrelsen styrelse.gsgbg@gmail.com

Maila webmastern webmaster.gsgbg@gmail.com

Följ oss