Holken har ett nytt hem

Under festligheterna vid Holkens återkomst fick kommendörkapten Kuckelikul ett nytt hem och en ny hylla att pryda. Vandringspriset tilldelades segrarinnan i den så väl arrangerade och utmanande tävlingen. Vad det innebär framgår av stadgarna:

Kommendörkapten Jan Broströms vandringspris vid flickornas Lillejul

Stadgar

§ 1 . Priset utgörs av en fågelholk i trä. Ovanpå fågelholken står kommendörkaptenen – en pingvin i galauniform. Kommendörkaptenen har från detta läge full kontroll över övriga småfåglar i holken, vilka representerar kvinnliga segrare i tävlingen vid Flickornas lillejul.

§2. Priset benämnes Kuckelikul och skall som vandringspris tilldelas segrarinnan i årets tävling.

§3. Innehavarinnan skall under året förvara Kuckelikul på en framträdande plats i sitt hem.

§4. Kuckelikul skall vårdas ömt och kommendörkaptenens uniform skall genom ständig puts hållas fri från damm.

§5. Vid tillställningar i innehavarinnans hem skall en skål för kommendörkaptenen utbringas vid lämpligt tillfälle. Därvid skall samtligas blickar vändas mot densamme.

§6. Innehavarinnan skall vara beredd att med kort förvarning mottaga kommendörkaptenen för dennes inspektion av Kuckelikul. Vid inspektion skall kommendörkaptenen tilldelas en pilsner.

§7. Innehavarinnan skall inför nästa års tävling förse holken med en ny pippi och inskription av sitt eget namn, samt vara beredd att överlämna Kuckelikul till ny segrarinna och därvid läsa upp dessa stadgar.

§8. Flicka som mot förmodan tre år i rad segrar i tävlingen får behålla Kuckelikul.


Kontakt

Medlemssansökan

Maila styrelsen styrelse.gsgbg@gmail.com

Maila webmastern webmaster.gsgbg@gmail.com

Följ oss