Föredrag om Göteborgs 400-års jubileum

Vid öppen mäss den 20 mars gav Therese Brusberg och Mia Samuelsson från Göteborg&Co en bild över vad som hitintills är planerat att ske fram till och under jubileumsåret 2021. Idéerna kommer från en idéinsamling av invånarna som genomfördes under 2011. Huvudbudskapet de framförde var en fråga som riktades till åhörarna – vad kan och vill “vi” vara delaktiga med? Deras erbjudande var att de leder processen, bjuder in och erbjuder en arena. Läs mer om jubilumsåret här.

Därefter följde överste Peter Fredriksson, chef för Försvarsmedicincentrum och Göteborgs garnison, upp frågan och uppmanade åhörarna och föreningarna att inventera idéer som kan bidra till “vår” berättelse.

Kontakt

Medlemssansökan

Maila styrelsen styrelse.gsgbg@gmail.com

Maila webmastern webmaster.gsgbg@gmail.com

Följ oss