Konsekvens av coronavirus: Älvsborgsmässen stängd för öppen mäss och begränsningar vid GS GBG årsmöte

I dessa Corona tider, händer det nya saker varje dag, inte bara i Sverige/Världen utan även vid GBG garn.

Detta får konsekvenser, bl.a. för genomförandet av GS GBG Årsmöte på tisdag 03-17, 16:30-17:00.

”Orientering:

Med anledning av den fortsatta utvecklingen av Corona viruset har C GBG garn tagit beslut om att begränsa verksamheter vid garnisonen.

Konsekvens:

GS GBG årsmöte kommer att kunna genomföras, men bara med medlemmar som dagligdags arbetar vid GBG garn.

För att mötet skall kunna bli beslutsmässigt, ombeds ni som inte tillhör ovan kategori medlemmar, att skicka en fullmakt.

Styrelsen kan bara beklaga att inte alla kan närvara, men ser det samtidigt som viktigt att årsmötet genomförs, med tanke på kommande verksamheter.

Kallelse till GS GBG Årsmöte 2020, för utskick

Fullmakt till GS GBG Årsmöte 2020

Med hopp om förståelse.

GS GBG styrelse

Kontakt

Medlemssansökan

Maila styrelsen styrelse.gsgbg@gmail.com

Maila webmastern webmaster.gsgbg@gmail.com

Följ oss