Handlingar årsmöte 2018

Protokoll årsmöte, sida 1

Protokoll årsmöte, sida 2

Bilaga 1, Verksamhetsberättelse 2017

Bilaga 2, Förvaltningsberättelse 2017

Bilaga 3, Revisionsberättelse 2017

Bilaga 4, Valberedningens förslag för 2018

Kontakt

Medlemssansökan

Maila styrelsen styrelse.gsgbg@gmail.com

Maila webmastern webmaster.gsgbg@gmail.com

Följ oss