Elfsborgs Regemente / I 15

Boken om I 15 1634 – 1974 En historisk översikt över Elfsborgs regemente
Älvsborgarnas fanor under fem sekel Uppsats av Leif Törnqvist
Slaget vid Gadebusch 1712 Slaget vid Gadebusch under det Stora Nordiska Kriget utkämpades den 9 december 1712 mellan Sverige å ena sidan och Danmark och Sachsen å den andra. Den svenska hären, med Magnus Stenbock i täten, segrade och det här blev den sista stora segern för det svenska stormaktsväldet. Den bifogade texten beskriver Elfsborgs regementes deltagande i slaget
Anfallet mot Nya Älvsborg 1719 Året är 1719, Karl den XII har stupat året innan, Sverige och svenskarna är ett krigstrött folk  stort armod. I öster anfaller Peter den store med sin skärgårdsflotta och i väster trycker Danmark på under ledning av Peter Tordenskjold. Nya Älvsborgs fästning är hårt pressad då enheter från Elfsborgs regemente kommer till undsättning
I 15 Arrangörsregementet Vilja, Förmåga och uthållighet har varit I 15 måtto under många år, detta har också genomsyrat regementets ambitioner då det gäller att arrangera tävlingar.

Kontakt

Medlemssansökan

Maila styrelsen styrelse.gsgbg@gmail.com

Maila webmastern webmaster.gsgbg@gmail.com

Följ oss