HM Balder

Korvetteerna Balder och Saga målad av marinmålaren Arvid Ahlberg 1891

Balder som går i täten för klyvare och förmärs. Man har även satt skorsten och fyrat på, troligen gör man sig beredda på att övergå från segel till maskingång. I bakgrunden kommer den nya pansarbåtarna Svea, Göta och Thule det vill säga 1:a pansarbåtsdivisionen, till höger syns den norska lotsbåten med sin lotsflagg hissad.

Arvid Ahlberg, född i Karlskrona verksam från 1887 som konstnär i Göteborg. Inledningsvis bosatte han sig i Haga men flyttade ut till Hönö Klåva där han bodde de sista 30-åren av sitt liv, Arvid dog 1932.Tavlan sägs visa ångkorvetterna Balder och Saga  troligen utanför fyren Faerder i Christianiafjodens (Oslofjorden) mynning. Att det första fartyget på tavlan är Balder råder ingen större tveksamhet om men det andra fartyget verkar inte vara Saga utan snarare Freja. Om man noga studerar tackling, ornament, däckslinje överbyggnader etc så förefaller det troligare att det är Freja och inte Saga som Arvid Ahlberg målat.
Fartygsdata Balder

Deplacement 1873 ton

Längd 62 m

Bredd 11,5m

Djupgående 5,6 m

Maskin 1×2 cyl Motala liggande ångmaskin 1380 Ihk

Kolförråd 270 ton

Byggt i trä troligen som kompositbygge dvs på järnspant

Segelarea 1364 m2

Fart 12,5 knop under forcerad maskingång

Bestyckning 4 x16,7 cm bakladdade kanoner m/69, samt 2 x30 pund framladdade kanoner

Besättning 218 man

Normalt framfördes fartyget med segel men vid strid och anlöp till hamn kunde ångmaskineriet utnyttjas. Vid segling sänktes skorstenen ner i däck, samt att propellern hissades upp i en propellertrumma under aktern, allt för att förbättra seglingsegenskaperna.

HistorikÅngkorvetten Balder byggdes vid Örlogsvarvet i Karlskrona 1867 – 1870 som resultat av ett riskdagsbeslut 1865 beträffande modernisering av flottan. Hon sjösattes den 11 juli 1870 och kunde levereras till flottan 3 månader senare den 13 oktober 1870. Fartyget utrangerades den 27 april 1901 och höggs upp 1911. Det finns ett antal väl skrivna berättelser och utdrag ur loggböcker som beskriver Balders resor över haven, fartyget nyttjades vanligtvis för utbildning av kadetter och andra sjömän men nyttjads också för att visa Svensk flagg när det behövdes. Under 1800-talets senare del var det inte alls ovanligt att svenska örlogsfartyg skyddade svensk sjöfart varhelst det behövdes. Sista långresan gjordes 1900 – 1901 och gick bland annat till st.Barthelemy där man besökte “staden” Gustavia och det gamla fortet Gustaf III . Fartyget blev med tiden hiskeligt gisten och efter den sista långresan inspekterades skrovet som då befanns sig svårt angripen av röta varefter fartyget kondemnerades.

Kontakt

Medlemssansökan

Maila styrelsen styrelse.gsgbg@gmail.com

Maila webmastern webmaster.gsgbg@gmail.com

Följ oss