Galär

Galär av 1749 års typ

Galeren eller galejan som den också kallades är en av de äldsta typerna av stridsfartyg för skärgård som funnits i svenska flottan. Typen på bilden här ovan är av Genuesisk eller Venetiansk typ och infördes i Sverige redan under kung Gustav Erikson Vasas tid. Längden var mellan 30 – 40m,  bredd 5,4m och djupgående 1,8m. Fartyget var helt öppet förutom kajutan i aktern samt backen i fören, ovanpå backen fanns rambatten som fungerade som kombinerad kommandobrygga och stridsplattform. I backen var vanligen kanonerna placerade. Galärerna var utrustade med 20 – 22 par åror som vardera hanterades av 4-5 man. Vanligen fanns också två fällbara master som förde latinsegel som vid gynnsamma vindar underlättade fartygets förflyttning. Vid strid seglades dock aldrig denna fartygstyp utan roddes endast Beväpningen utgjordes av 2-3 st 18 eller 24 punds kanoner samt diverse nickehakar. Besättningen var på ca 250 man varav 8-10 befäl resten var roddare och artillerister. Ett flertal modeller av denna typ av galärer finns tillverkade.

Kontakt

Medlemssansökan

Maila styrelsen styrelse.gsgbg@gmail.com

Maila webmastern webmaster.gsgbg@gmail.com

Följ oss