HMS Kalvsund / Mul 11

Mul 11 eller HMS Kalvsund som hon sedermera blev döpt till byggdes 1945 – 46 på Gävle varv. Fartyget var det sista av två experimentfartyg inför en ny serie av minutläggare till Kustartilleriet. Mul 10 som var det första experimentfartyget levererades redan 1939 men sedan kom krig och örlog ivägen varför det andra fartyget Mul 11 dröjde. Principiellt skiljde sig de två fartygen väsentligt från varandra, från Mul 10 skedde minarbetet från fördäck och från Mul 11 gjordes allt från akterdäck. Mul 10 blev dock utvald att vara förebild för typ 12 som sedan kom att byggas i en serie om 8 fartyg.

 


Mul 11 var ett mycket trevligt litet fartyg som i flera omgångar byggdes om under sin tid i kronans tjänst. Utseendet hon har på bilden här intill fick hon vid en större ombyggnad i mitten av 1960-talet, ytterligare en större ombyggnad gjordes 1989-90 då hon fick ny styrhytt samt att de sista äldre däckskranarna byttes ut mot ny hydrauliska dito. Egentligen skulle fartyget ha utrangerats i mitten slutet av 1980-talet men den dåvarande fartygschefen Kapten Anders Rydlinger såg behovet av att hon blev kvar i tjänst och lyckades övertyga marinledningens materielansvarige att satsa en smärre summa pengar i ombyggnaden. Med en ansenlig initiativrikedom fick Anders fart på bygget och lyckades över förväntan, förutom ny styrhytt och däcksutrustning blev också delar av inredningen utbytt, byssan helrenoverad, kyl och frysar utbytta och bogpropeller monterad.

Mul 11

Löa 30m

Bredd 7,2m

Djup 3,6m

Depl 200 ton

Max last ca 20 ton

Beväpning 2 st Bofors 20/40 akan + Ksp 58


Så här såg fartyget ut efter den senaste stora ombyggnaden, man ser tydligt den nya styrhytten och den rena däckslayouten med de två bordvarts monterade hydraulkranarna. Minvincharna blev dock kvar i sitt originalskick.

Fram till slutet av 1990-talet var hon still going strong men efterhand upphörde behovet varför hon såldes till utlandet 2001. Enligt obekräftade rykten skall hon idag befinna sig i England  men det är som sagt mycket osäkert.

Det finns säkert en hel del historier som kan berättas om detta fartyg och det vore trevligt om en större krets kunde få ta del av detta, har du en historia, skicka den till William Ressel så kan den publiceras på denna sida.


Original GA för Mul 11 från 1945, lägg märke till att hon har gardjärn över propellrarna samt rikligt med mindävertar efter däck. Enligt ryktet skulle hon också haft dysor runt propellrarna vid leveransen men de togs bort omedelbart eftersom vibrationerna från dessa blev alltför stora redan vid moderata farter.

De flesta ritningar till Mul 11 är daterade 1943 – 1945 men det lär ha funnits skisser på fartyget klara redan i slutet av 1938.


Utseendet efter 1963 års omkonstruktion av fartyget, bryggan hade nu byggts in helt och livbåtarna som förut stod på bryggdäck är borttagna. Även vissa dävertar har fått lämna fartyget


Den ny styrhytten blev rymlig och funktionell, slut med att stå ute och frysa. Radiohytten och FC-hytten tillkom och fick ritigt bra komfort. FC-hytten försågs med egen toa som till råge på allt hade färskvattenspolning. Vid 1989-års ombyggnad fick dock toan ge vika och utrymmet blev i stället kryptohytt med diverse synnerligen hemliga system.


Även i aktern av fartyget har stora förändringar skett under åren. På skissen här intill kan man se hur det var tänkt från början med minräls och kojlådor som staplades efter bordläggningen. Manskapet bodde i hängkojer över minlasten. Förut fanns en liten skans för 8 man, trångt men gemytligt. Kojerna var dock inte så lustiga eftersom de endast var 50 cm breda och man då var tvungen att lägga kroppen på högkant för att kunna sova. Försökte man sova på rygg eller mage så trillade armarna ner på var sida om kojen. I maskinrummet huserade de två Nohab Polar maskinerna som drev varsin KAMEVA-propeller. Att notera är att det finns en rejäl koksbinge längst fram på BB- sida i maskinrummet, dels för värme men även för den kokseldade spisen som fanns i byssan ovanför.


Efter försäljning från försvarsmakten så har Mul 11 blivit både blå och rödmålad! Hon har fått nytt namn “Severn Sea” och tjänstgör i Engelska farvatten som underhållsfartyg för undervattensinstallationer såsom vågkraftverk mm. På bilden här intill så ligger hon i Southampton till försäljning.


m/s Severn Sea

Så här ser fartyget ut efter den senaste ombyggnaden. Minvinscharna är borta, de bortvartsmonterade kranarna likaså. Kranarna har ersatts av en störr kran om babord på 36 tonmeter. Fast mantåg har kommit upp på akterdäck (klassens krav). De nya ägarna har också förstått att man måste barlasta ner aktern så att inte propellrarna bara vispar runt när man manövrerar.

Kontakt

Medlemssansökan

Maila styrelsen styrelse.gsgbg@gmail.com

Maila webmastern webmaster.gsgbg@gmail.com

Följ oss