Mul 15 / HMS Grundsund

Mul 15 / HMS Grundsund

Fartyget levererades till marinen 1954 och är nummer 4 i en serie om 8 minutläggare som specialkonstruerats för att lägga ut och ta hem kustartilleriets kontrollerbara mineringar. Trots sina lilla storlek (30×8,4m) fanns det stora resurser både att ta last samt erbjuda besättning hyggligt boende. Totalt 44 bingar fanns ombord varav 24 i minrummet, 8 i akterskansen och övriga i 2-manshytter midskepps och akteröver.


Mul 15 1982, lite skämtsamt så kallades hon HMS Elefanten och följaktligen blev det också en elefant målad på bryggvingarna, på bilden här intill så kan man skymta målningen strax ovanför lanternan på BB sida. I övrigt så har fartyg kvar mycket av sitt originalutseende på bilden, det är endast den stora däckskranen som är utbytt mot en hydraulkran samt att kranen på akterdäck kommit till.


Mul 15 ca 1992, alldeles efter ombyggnaden enligt KAMULS-utredningen, nu har det mesta blivit nytt. Stora delar av styrhytt och midskeppsbygge är helt nya, kranar och minhanteringssystem är också utbytta. I maskinrummet är det mesta nytt

Kontakt

Medlemssansökan

Maila styrelsen styrelse.gsgbg@gmail.com

Maila webmastern webmaster.gsgbg@gmail.com

Följ oss