Transportbåt Mindre typ 330

Transportbåt Mindre typ 330

Som ersättning för de äldre 300-båtarna togs i slutet på 1960-talet och början av 1970-talet en serie snabbgående båtar fram. Benämningen på dessa båtar var 330-typ och de fick alla nummer som började från 330 och uppåt. Ett omfattande experimenterande låg bakom båten och till slut så hade man forskat fram en båt som var ca 12,4 m lång och var försedd med vattenjetaggregat. Tyvärr så kom det en del folk in i bilden som inte förstod sig på båtar och hur de uppför sig i vatten när de lastas. Resultatet blev att båten kortades av med ca 3m och i stället för en huvudmaskin lades 3 st Peugeot dieslar á 85 hkr/st in vilket gjorde båten oförskämt tung i rumpan, farten var blygsam och i bästa fall kom båten upp i ca 22 knop utan last. I början av 80-talet insåg man att det var dags att göra något åt detta förhållande och återigen experimenterade man med nya maskinalternativ. Det prövades med både en motor och med två motorer. Den med en motor fick högsta prestanda och gjorde närmare 35 knop utan last och nästan 30 med 75% last. Dock valdes alternativet med två hyggliga volvomotorer (TAMD 40) som gav båten en fart på ca 32 knop utan last och ca 25 med 75% last.

TpbM 348 under god gång. Troligen är bilden tagen innan 1983 eftersom gångläget indikerar att det är det gamla maskineriet som ligger i, eller så går båten med reducerade fart.

Foto: Maritimbild.com

De två båtar 333 och 348 som fanns vid KA 4 byggdes om och kom i drift 1982 respektive 1983.

I början av 1990-talet kunde man konstatera omfattande sprickbildning i botten på båda båtarna varför de till slut kondemnerades och därefter såldes.

TpbM 348 vådliga vurpa

En dimmig dag 1989 var TpbM 348 på väg  i Göteborgs södra skärgård sikten var dålig och navigeringen sköttes med hjälp av radar. Vid mötet med en av skärgårdsbåtarna girade man undan och tyvärr så fortsatte giren upp på en av de små kobbar som ligger strax söder om leden vid fyren Skifteskär utanför Långedrag. Farten var alltför hög, besättning koncentrerad på sjökort och radar och missade att man fortfarande låg i gir. Färden tog ett abrupt slut när man klättrade upp på klabben och välte över åt sidan så att endast radarn låg i vattnet. Som tur var så skadades ingen person i besättningen eller passagerare allvarligt. Efter några dagar kunde båten med Muldiv egna resurser bärgas och efter diverse reparationer åter sättas i drift. Olyckan resulterade dock i ett antal åtgärder för att förhöja säkerheten vid färd i så små och snabbgående farkoster under dålig sikt.

TpbM 348 “on the rocks”

Foto: Okänd fotograf

Kontakt

Medlemssansökan

Maila styrelsen styrelse.gsgbg@gmail.com

Maila webmastern webmaster.gsgbg@gmail.com

Följ oss