FortV dokumenterar

FortV dokumenterar

Fortifikationsverket har gjort ett antal dokumentationer av byggnader inom Göteborgs garnison.