AMFIBIESYSTEMETS HISTORIA

AMFIBIESYSTEMETS HISTORIA UTIFRÅN ETT VÄSTSVENSKT PERSPEKTIV

Bifogade filer är författade av Christer Johansson med handledning av

övlt Bert-Erik Pousar och övlt William Ressel för Älvsborgs .

© Christer Johansson och Älvsborgs amfibieregemente.

Formgivning och layout: Christer Johansson.

Västra Frölunda 2001.

 

Innehållsförteckning

Fil 1 Inledning
Fil 2 Sveariket och porten till Västerhavet.
Fil 3 Skärgårdsflottan och den marina utvecklingen fram till sekelskiftet 1900
Fil 4 Göteborgs eskader och örlogsstation 1523-1870.
Fil 5 Introducerandet av skärgårdsbåtar inom Göteborgseskadern.
Fil 6 Bohuslänska eskadern och kampanjen i Finland 1790
Fil 7 Kustartilleriet
Fil 8 Skärgårdsinfanteriet under 1900-talet.
Fil 9 Framtiden
Fil 10 Litteraturförteckning

Kontakt

Medlemssansökan

Maila styrelsen styrelse.gsgbg@gmail.com

Maila webmastern webmaster.gsgbg@gmail.com

Följ oss