AMFIBIESYSTEMETS – Framtiden

Framtiden


Amfibiekåren skiljer sig på flera sätt i förhållande till den tidigare kustartilleri- organisationen. Enligt riksdagens direktiv skall förbandet inte enbart kunna verka inom landets gränser utan även kunna sättas in utomlands. Det äldre fasta kustartilleriet var cementerat med pjäserna riktade från det svenska fastlandet mot havet. Amfibiekåren skall kunna verka åt alla tänkbara riktningar inom olika skärgårdsmiljöer. Rörlighet ger det skydd som befästningar tidigare gav de befintliga kustartilleribatterierna. På så sätt är amfibiekårens organisation och taktik inte lika statisk som det äldre kustartilleriets.

Vad som finns idag är en röd tråd bakåt i historien i form av olika typer av skärgårds- infanteriförband, från arméns flottas

infanteribesättningar under 1700- och 1800-talet till dagens amfibiesoldater. Den rörliga taktiken kan spåras så långt tillbaka i tiden som till vikingarnas strandhugg och räder. Det är detta som utgör amfibiesystemets historia.

Vad som nu återstår är framtiden. Vi vet vad som hänt men ej vad som kommer. Vad som dock står klart redan nu är att Sveriges försvar har en stark del genom sin amfibie- kår. Det är nu upp till officerarna och soldaterna vid detta förband att göra det än bättre med sina föregångares goda gärningar i minnet. Här på västkusten skymtar vikingar och skärgårdsinfanterister fram bakom våra amfibiesoldater och därav bör vi känna stolthet.

Vikingen Torleif

Kontakt

Medlemssansökan

Maila styrelsen styrelse.gsgbg@gmail.com

Maila webmastern webmaster.gsgbg@gmail.com

Följ oss