Älvsborgs fästning

Älvsborgs fästning det vill säga Oskar II fort, Götiska batteriet samt minspärrarna mellan Käringberget och Nya Älvsborg

 

Här nedan redovisas några dokument som beskriver hur försvaret av Göteborgs hamn skulle genomföras i början av 1900-taler

Dokumenten bifogas som PDF-filer och öppnas i nytt fönster för varje dokument. I vissa fall är kvaliteten begränsad, men det går att tyda dem och man kan lätt följa med i texten och förstå budskapet i dem

1916 års operativa planläggning Kort beskrivning av de operativa grunderna för hur försvaret av Göteborgs skulle utföras
Älvsborgs fästning, stridsplan 1916 Utarbetad plan för hur försvaret av Göteborg och hamnen skulle genofmföras
Bild stridsplan 1916 Bild över Göta älvs utlopp med Älvsborgs fästning som central punkt
Landstorm och skyddstrupper VK 1- ur I 17 del III Nyttjande av Landstormen från i första hand I17 under första världskriget
Brev till Kungen avseende utnyttjande av sjöstridskrafter Göteborgseskadern var som vanligt illa rustad med fartyg som icke lämpade sig för uppträdande utomskärs eller längs västkusten. De åtgärder som vidtogs gjordes i syfte att kraftsamla alla resurser till Göteborgs hamn samt inseglingen till densamma.

Kontakt

Medlemssansökan

Maila styrelsen styrelse.gsgbg@gmail.com

Maila webmastern webmaster.gsgbg@gmail.com

Följ oss