Den vandrande staden

Den vandrande staden
Göteborg är som företeelse en av de äldsta ”stadsbildningarna” i Norden. Föregångarna till dagens Göteborg är många. Alla utom Lödöse och Kongahälla återfinns inom Göteborgs kommuns, där tre föregångare står att finna; Nya Lödöse, Älvsborgsstaden, Karl IX:s Göteborg och Gustav II Adolfs Göteborg. Skissen ovan stämmer väl med situationen 1624, d.v.s. det är som dagens Göteborg får sina stadsprivilegier. Flytten från Nya Lödöse är inte avslutad, ruinerna efter Karl IX:s Göteborg är väl synliga och minnet av Älvsborgsstaden i anslutning till Elfsborgs slott är i färskt minne

Kontakt

Medlemssansökan

Maila styrelsen styrelse.gsgbg@gmail.com

Maila webmastern webmaster.gsgbg@gmail.com

Följ oss