Subalternkåren


Subalternkåren i Göteborg eller är en organisation som kombinerar gamla traditioner med nya tankar. Subalternkåren har en självpåtagen uppgift, nämligen att stärka kamratskapen mellan yngre officerare och att stötta nyanställda officerare på garnisonen. För att vara medlem ska man vara anställd officer på Göteborgs garnison, vara yngre än 35 år gammal samt ha det goda omdömet att ej inneha majors grad.

Subalternkåren genomför årligen ett antal tillställningar av vilka Lillejul är den stora och självklara finalen. Tillställningarna är av lättsam och rolig karaktär, men bottnar i den skarpa uppgiften att svetsa samman de olika enheterna innanför grindarna och skapa kamratskap yngre kollegor emellan.

ÄS med kansli välkomnar dig till Subalternkåren Göteborg.

När man blir anställd på garnisonen intas man i kåren genom en inspark. När den nyanställde officeren klarat de uppgifter som ställts under insparken upptas denne i kåren under högtidliga former, och välkomnas in i kårens varma och ridderliga krets.

Subalternkåren leds av ÄS (Äldste Subaltern), som ansvarar för att samordna och ansvarsfördela så att Subalternkåren lever vidare. Till sin hjälp har han ett kansli, med tio befattningar, vilka tillsätts på mycket oklara grunder.


Membership application

Click below to go to application form