FMVA

FVMA  Förbundet för västsvenska militärarvet

Förbundet Västsvenska Militärarvet är en ideell sammanslutning av organisationer som verkar för att bevara och levandegöra det västsvenska militärarvet.


Förbundets målsättning

Förbundet Västsvenska Militärarvet har till ändamål att tillvarata och vårda, ur historisk och försvarskulturell synpunkt, värdefulla kulturarv och traditioner samt att väcka intresse och förståelse för Sveriges forna försvar. Till förbundets viktigaste uppgifter hör att hjälpa och stödja de lokala organisationerna i deras arbete med samlingar och byggnader och vara den sammanhållande länken mellan dessa. Förbundet skall också vara en kontaktyta mot centrala myndigheter. Förbundets verksamhet bedrivs i samarbete med Göteborgs Garnison.


Aktuellt

Förbundets årsmöte genomfördes 2015-03-25 i Bohussalen på Göteborgs Garnison, med bland annat val av styrelse, fastställande av budget m m.

FVMA Styrelse


 

FMVA medlemmar


Förening motsv Länk till hemsida E-postadress
Artilleriavdelningen i Göteborg www.artilleriavdelningen.se info@artilleriavdelningen.se
Aeroseum www.aeroseum.se  
Bohus Elfsborgs Caroliner www.kbec.se  
Bohusläns Försvarsmuseum www.bohuslans-forsvarsmuseum.se  
Flottans män i Göteborg www.flottansman.se  
Garnisonssällskapet Göteborg www.gsgbg.se  
Gustav II Adolfs fotfänika i Göteborg www.giia.nu  
Göteborgs Garnisons Kamratförening www.gg-kamratforening.se  
Göteborgs Hemvärns Veteranförening    
Göteborgs Garnisons Subalternkår    
Kongl. Elfsborgs Caroliner    
Kungl. Älvsborgs Regementes (I15) kamratförening    
Kvibergs Musei vänner www.kvibergsmuseum.se kvibergsmuseum@telia.com
Oscar II Fort   info@o2fort.se
Reservofficerssällskapet i Göteborg ROSIG    
Skansen Lejonet    
Skepplanda Hemvärns- och Kulturförening    
Svenska Flottans Reservofficersförbunds Göteborgskrets www.sfro.se  
Westgiöta Gustavianer www.gustavianer.com  

Kontakt

Medlemssansökan

Maila styrelsen styrelse.gsgbg@gmail.com

Maila webmastern webmaster.gsgbg@gmail.com

Följ oss