HistorikAMFIBIESYSTEMETS – Kustartilleriet

Biskopen Rhode välsignar i närvaro av kung Oskar II första sprängskottet vid Oskar II:s fort år 1899. Kustartilleriet Vapenslagets utveckling under 1900-talet, verksamheten...

AMFIBIESYSTEMETS – Inledning

Denna skrift är framställd med anledning av att Älvsborgs kustartilleriregemente (KA 4) sommaren 2000 omorganiserades till Älvsborgs amfibieregemente (Amf 4). Syftet med...

AMFIBIESYSTEMETS HISTORIA

AMFIBIESYSTEMETS HISTORIA UTIFRÅN ETT VÄSTSVENSKT PERSPEKTIV Bifogade filer är författade av Christer Johansson med handledning av övlt Bert-Erik Pousar och övlt William...

Kontakt

Medlemssansökan

Maila styrelsen styrelse.gsgbg@gmail.com

Maila webmastern webmaster.gsgbg@gmail.com

Följ oss