Älvsborgsmässens Bibliotek

Sällskapet har ett bibliotek på Älvsborgsmässen.
På övervåningen finns böcker och en instruktion hur du  lånar böcker. Flertalet titlar har av naturliga skäl militär anknytning men det finns även böcker som berör Göteborg med mera.

 

 

Samtliga böcker som har inventerats till dags dato finns samlade i en förteckning i PDF-format som kan laddas hem genom nedanstående länk. Uppdatering av biblioteket sker kontinuerligt.

Biblioteket får böcker till skänks och vi köper även in nya böcker. I förteckningen kan du nu se på vilket hyllplan respektive bok står. Hyllplanen är numrerade i vertikala rader och nummerserien finns angiven högst upp på bokhyllorna. När boken återlämnas så är det viktigt att den sätts tillbaka på samma hyllplan där du tog den.
Har du frågor eller synpunkter så kontakta gärna oss i Biblioteksgruppen som nu består av:
Nils Wikander (nilswikander@hotmail.com) och Lars-Olof Gustafson (log_mobile@telia.com).

Bokförteckning version 6, uppladdad 2017-01-18