Förbundet Västsvenska Militärarvet är en ideell sammanslutning av organisationer som verkar för att bevara och levandegöra det västsvenska militärarvet.

Förbundets målsättning

Förbundet Västsvenska Militärarvet har till ändamål att tillvarata och vårda, ur historisk och försvarskulturell synpunkt, värdefulla kulturarv och traditioner samt att väcka intresse och förståelse för Sveriges forna försvar. Till förbundets viktigaste uppgifter hör att hjälpa och stödja de lokala organisationerna i deras arbete med samlingar och byggnader och vara den sammanhållande länken mellan dessa. Förbundet skall också vara en kontaktyta mot centrala myndigheter. Förbundets verksamhet bedrivs i samarbete med Göteborgs Garnison.

 

 

Aktuellt

Förbundets årsmöte genomfördes 2015-03-25 i Bohussalen på Göteborgs Garnison, med bland annat val av styrelse, fastställande av budget m m.