FVMA Styrelse

Funktionär Namn Enhet E-postadress

Ordförande

Erik Pousar

Garnissonssällskapet

pousar@telia.com

Sekreterare

Jan Berner

Göteborgs Garnisons Kamratförening

jan.berner@glocalnet.net

Kassör

Ingegerd Hermond

Artilleriavdelningen i Göteborg

ihermond@telia.com

Ledamot

John-Olov Fridh

Göteborgs Garnison, utsedd av garnisonschefen i Göteborg 

john-olov.fridh@mil.se

Ledamot

Roger Eliasson

Aeroseum, utsedd av SFHM-museerna i Göteborg

 

Ledamot

Per Kärnman

Maritiman, utsedd av SFHM-museerna i Göteborg

per.karnman@maritiman.se

Ledamot

Torgny Allvin

Kvibergs Musei Vänner

torgny.wallin@telia.com

Suppleant

Bertil Kärnefelt

Göteborgs Garnisons Kamratförening

bertil.karnefelt@ownit.nu

Suppleant

Patrick Saar

Artilleriavdelningen i Göteborg

patrick@inspectorate.se

Adjungerad ledamot

Peter Jacobsson

Göteborgs Garnison, utsedd av FVMA:s styrelse

peter.jacobsson@mil.se

Adjungerad ledamot

Robert Hellner

Göteborgs Garnison, utsedd av FVMA:s styrelse

robert.hellner@mil.se

FVMA Revisorer

Funktionär Namn Enhet E-postadress

Revisor

Ulf Wadsten

Bohus Elfsborghs Caroliner

ulf.b.wadsten@glocalnet.net

Revisor

Sven-Göran Palm

Göteborgs Garnisons Kamratförening

sgpalm@spray.se

Revisorssuppleant

Katarina Ulfvensköld

Gustav II Adolfs Fotfänika

katarina.ulfvenskold@teliasonera.com

FVMA Valberedning

Funktionär Namn Enhet E-postadress

Sammankallande

Johnny Stenberg

Kvibergs Musei Vänner

johnny.stenberg@hotmail.com

 

Ulf Karmark

Bohus Elfsborghs Caroliner

ulf@mariebergsgard.se

 

Per Karlsson