AMFIBIESYSTEMETS HISTORIA UTIFRÅN ETT VÄSTSVENSKT PERSPEKTIV

 

 

Bifogade filer är författade av Christer Johansson med handledning av

övlt Bert-Erik Pousar och övlt William Ressel för Älvsborgs .

 

© Christer Johansson och Älvsborgs amfibieregemente.

Formgivning och layout: Christer Johansson.

Västra Frölunda 2001.

Innehållsförteckning

 

Fil 1

Inledning

Fil 2

Sveariket och porten till Västerhavet.

Fil 3

Skärgårdsflottan och den marina utvecklingen fram till sekelskiftet 1900

Fil 4

Göteborgs eskader och örlogsstation 1523-1870.

 

Fil 5

Introducerandet av skärgårdsbåtar inom Göteborgseskadern.

 

Fil 6

Bohuslänska eskadern och kampanjen i Finland 1790

Fil 7

Kustartilleriet

Fil 8

Skärgårdsinfanteriet under 1900-talet.

Fil 9

Framtiden

Fil 10

Litteraturförteckning