FortV dokumenterar

Fortifikationsverket har gjort ett antal dokumentationer av byggnader inom Göteborgs garnison.

 

Älvsborgsmässen
Strålkastarförrådet i hamnen
Underofficersmässen
Känsö