Älvsborgsmässbilder

Bilder och situationsplan Älvsborgsmässen

Älvsborgsmässen sedd från landsidan. Vid vacker väderlek kan planen framför mässen med fördel utnyttjas för mottagningsceremonier etc
Entrén

Kapprum och WC finns på båda sidor om tamburen

Entréplanet, generösa sällskapsutrymmen
Baren och ingången till matsalen
Generös övervåning med goda möjligheter till umgänge och avkoppling
Flygarhörnet, här finns det dokumentation och lite historia från kamraterna på Säve.
Biblioteket

Här kan du koppla av en stund i böckernas underbara värld

Bokutlåning

Vill du låna en bok så skriver ner författare, titel, lånedatum namn och telefonnummer på ett lånekort som du sedan lämnar i lådan.