Älvsborgsmässen

Mässen är vackert belägen med utsikt över Götaälvs utlopp. Fartygstrafiken är ofta intensiv vilket ger liv och rörelse. Älvsborgsmässen har tidigare varit disponentbostad för den oljeindustri som fanns på platsen under det tidiga 1900-talet. Lokalerna i mässen fördelar sig på 3 våningar, på entréplanet finns förutom själva entrén en väl tilltagen hall med kapprum, herr- och damtoalett. Direkt innanför hallen ligger stora sällskapsrummet med magnifik utsikt mot älven. I sällskapsrummet finns ett flertal soffgrupper med bord. I sällskapsrummet finns också baren. På entréplanet finns också matsalen.

 

Vill du se bilder från Älvsborgsmässen och situationsplan så klickar du på denna länk

Mycket är på gång just nu, på denna länk kan du få information om vad som planeras.

 

Förmiddagsfika

Klockan 0900 serveras förmiddagsfika med läckra smörgåsar för hungriga soldater (alla andra som är hungriga är också välkommna)

 

Lunchservering

Lunch serveras måndag till fredag

 

Basutbud

Mat & dryck kan serveras i ett flertal olika varianter, allt från lätta och enkla sommarbufféer till bröllopsmiddagar i den tyngre skalan. Val av mat och dryck måste beställas separat för varje tillsällning som avses genomföras.

Mat, dukning, bordsprydnader etc kan beställas via mässen

Matsalen kan vid behov nyttjas som danslokal, fast monterad stereoanläggning finns med CD-spelare

Vardagar under arbetsperiod serveras förmiddagsfika, ev kommer lunch att serveras med början hösten 2008.

 

Max antal gäster

Max antal sittande vid bord är 60 - 70 personer

Max antal vid mottagningar, lättare cocktailbjudningar ca 80 personer

 

Konferensverksamhet

Det finns möjlighet att genomföra konferenser och möten på mässen. På entréplanet kan konferens anordnas med upp till ca 50 deltagare. Möjlighet finns att visa bilder från dator på storbildsskärm. På övervåningen finns möjlighet att ordna konferenslokal för upp till ca 20 personer med möjlighet till bildvisning via den storbilds-TV som finns där. Är mindre grupp 6-8 personer så lämpar sig Känsö-rummet väl. I Känsö-rummet kan man med fördel nyttja den portabla storbildsprojektor som tillhör mässen. Känsö-rummet kan dessutom stängs till om man vill ha ett absolut avskildhet.

 

Öppettider

Öppettider dvs när ett arrangemang börjar och slutar överenskoms vid beställning med mässdirektören. Mht utskänkningstillståndet så stänger baren senast kl 0100, om behov finns av öppen bar efter detta klockslag kan utökat utskänkningstillstånd sökas hos tillståndsenheten, det kommer då att kosta en extra slant mht ansökningsavgift mm.

 

Bokning av Älvsborgsmässen

Bokning av mässen görs hos Mässföreståndarinnan Margaretha Holm 031-692163 eller 0709-703668 eller via E-post

Bokning och ev beställning av mat och dryck skall göras senast 14 dagar innan planerat arrangemang, mässen är ofta upptagen så det gäller att vara ute i god tid, tidigast 1 år i förväg kan mässen beställas.

Vid bokning erläggs alltid bokningsavgift.

 

Garnisonens ordinarie fester och arrangemang har normalt företräde för övrig verksamhet. Garnisonschefen har förtursrätt till mässen för officiell representation. Om sådan förtur till mässen avses utnyttjas och mässen sedan tidigare är bokad för större högtidssammankomst såsom bröllop eller liknande kommer stöd med att hitta ersättningslokal att tillhandahållas.

 

Inpassering Göteborgs Garnison

För gäster som skall deltaga i evenemang på Älvsborgsmässen skall föranmälan ske enligt anvisning från säkerhetschefen Göteborgs garnison. Detaljbestämmelser meddelas senare.

 

Akoholförsäljning och förtäring

All alkohol som konsumeras i mässen skall hanteras via baren, och mässen ordinarie rutiner. Det är ej tillåtet att medha egna alkoholhaltiga drycker.

 

Nyttjande av lokalerna i Älvsborgsmässen

Entréplan samt plan 2 kan nyttjas för ca 70+30 personer

Köket får ej nyttjas av obehörig personal (motsvarande vanliga restaurangregler)

 

Klädsel på Älvsborgsmässen

För allas trevnad har vi fastställt ett antal klädkoder som gäller vid våra fester och arrangemang. Syftet med detta är att på ett enkelt sätt få klart för sig hur man förväntas vara klädd och att man inte ska behöva känna att man valt helt fel i förhållande till de andra evenemangsdeltagarna.

 

Personal

Mässdirektören är högste ansvarig för mässens drift, ekonomi och alkoholutskänkningstillstånd.

Mässföreståndaren ansvarar den dagliga verksamheten såsom luncher fika etc.

Mässofficer är specialutbildad personal att hantera mässen skötsel vid evenemang samt hantering av alkohol. Utbildad och ackrediterad mässofficerskall alltid finnas med vid fester och andra större evenemang som genomförs på mässen.

Ekonomi

Bokningsavgifter riktlinjer

Verksamhet

Ordinarie och

extra medlem

Associerad medlemmar

Anm 1

Gbg-garnison

Anm 2

FM utom

Gbg-garn

Extern hyresgäst
Övervåningen konferens vardagar från 1300

0 kr

250 kr 0 kr 0 kr 500 kr
Övervåningen helg & kvällstid

0 kr

250 kr 0 kr 500 kr 750 kr
Känsörummet (VIP matsal) Anm 3 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr
Entrévåningen

500 kr Anm 4

1000 kr Anm 4 500 kr Anm 4 1000 kr Anm 4 1500 kr
Hela Älvsborgsmässen

1000 kr Anm 4

1500 kr Anm 4 1000 kr Anm 4 1500 kr Anm 4 2000 kr
Bastu med relaxrum ( ej i drift fn)          

Anm 1     Medlem i associerad förening bokar mässen via sin förbandsledning, styrelse motsvarande

Anm 2     Chefer med verksamhet inom Göteborgs garnisonsområde som betalar för mässervice i enlighet med avtal med Garnisonssällskapet

Anm 3     VIP matsalen kan bokas för representation enligt särskild överenskommelse med mässdirektören

Anm 4     Förutsatt att slutfakturan innefattar inköp av mat för minst dubbla bokningsavgiften reduceras denna med 50%

 

 

Bokningsavgiften erläggs snarast till PG 499 10-3 efter bokningsbekräftelse och är en förutsättning för att bokningen skall gälla.

 

Ersättning till mässpersonal samt mat & dryck mm

Ersättning till personal (klargöring, genomförande, städning, återställning etc)

Beställning av mat

Ev utsmyckning med blommor dekorationer etc

 

Övriga ordningsregler

Stor aktsamhet skall iakttagas avseende inventarier och annan inredning, vid skada kan hyrestagaren bli ersättningsskyldig

Inventarier får ej flyttas eller lämna byggnaden annat än reglerad utlåning (ex böcker)

Rökning är ej tillåten inomhus, rökare hänvisas till altanen utanför