Historik.

Under denna rubrik har vi som mål att samla ihop text, bild, ljud och film som gör detta lättare för oss att placera in vår nutid mellan dåtid och framtid.

Alla hjärtligt välkomna att bidra med alster och att inkomma med synpunkter och förslag till hur befintligt material kan utvecklas. Detta görs företrädesvis via mail som adresseras till webmaster@gsgbg.se

Innehåll
 

Det heraldiska vapnet En kort betraktelse över de heraldiska vapen som används idag inom Göteborgs garnison
Den vandrande staden Göteborgs utveckling
Under dagens Göteborg  
Historiska kartor  
Säkerhetspolitiska strategier 1400 - 2007 Militärstrategisk utveckling under århundradenas gång
Utveckling av befästningar  
Göteborgs Befästningar och Garnison

Innehållsförteckning (läs denna först, så du hittar rätt avsnitt i boken)

Valdemar Ljungbergs från 1924 med en heltäckande historisk betraktelse över utvecklingen av Göteborgs olika befästningar och garnisoner. Boken laddas ner som ett E-pub-dokument för läsning E-läsare, eller som PDF-dokument
Nya Älvsborgs fästning  
Älvsborgs fästning Historik från början av 1900-talet med inriktning på hur försvaret av Göteborgs hamn var tänkt med Älvsborgs fästning som central punkt
Amfibiehistoria  
Käringbergets historik  
FortV Dokumenterar Dokumentation av några intressanta byggnader inom Göteborgs garnison
Tavlor på Älvsborgsmässen

Ostindiefararen Finland i Storm

Ångfregatterna Balder och Frej samt pansarskeppet Svea

Örlogsfartyg på västkusten Västkusten har ofta fått ta hand om en hel del udda tonnage i den svenska flottan och sjögående delarna av kustartilleriet. På dessa sidor presenteras ett antal fartyg som gjort lång och trogen tjänst för att hålla västkusten fri från icke önskvärda gäster
FO 32 Kartor och beskrivningar över försvarsanläggningar, skansar  mm som funnits längs västkusten
Känsö karantänstation En beskrivning av karantänstationen på Känsö, uppbyggnad, användning då och nu
Älvsborgs Kustartilleriregemente / KA 4  
Älvsborgs Amfibieregemente Amf 4  
Befästningar i skärgården  
Älvsborgs infanteriregemente / I 15 Information om stort och smått om regementet, historik, mm
Bohus Regemente / I 17  
Göta Luftvärnskår / LV6  
Göta artilleri Regemente / A 2  
1:a Attackeskadern / E1  
Göta Flygflottilj / F 9  
Nya varvet  
Örlogsbas väst  
Västkustens Marinkommando / MKV  
Gullmarsbasen  
Göteborgseskadern  
Göteborgsavdelningen  
6 minröjavdelningen  
9 Ubåtsflottiljen  
Torpedbåtsdepå väst  
18 / 48 Patrullbåtsdivisionen  
2 Helikopterdivisionen  
12 Helikopterdivisionen  
MkuhbatV