Planeringskalender för 2018

Månad Vecka Datum

Aktivitet

Januari 2018

802
805

18-01-13
18-01-31

Holkens återkomst
Öppen mäss

Februari 2018 808 18-02-21 Öppen mäss
Mars 2018 811
812
812
18-03-14
18-03-21
18-03-22
Öppen mäss
Öppen mäss
Årsmöte (klicka här för protokoll och handlingar)
April 2018 815
817
18-04-11
18-04-25
Öppen mäss
Öppen mäss
Maj 819
821
18-05-09
18-05-23
Öppen mäss
Öppen mäss
Juni 823 18-06-09 Vårbal
Juli      
Augusti      
September 835 18-09-01 Officerssegling
Oktober 841 18-10-13 Skaldjursmiddag
November 845 18-11-08 GSGBG:s höstnöte
December 849
850
18-12-07
18-12-14
Soldatsektionens Lillejul
Subbarnas Lillejul

Januari 2019