Planeringskalender för 2018

Månad Vecka Datum

Aktivitet

Januari 2018

802
805

18-01-13
18-01-31

Holkens återkomst
Öppen mäss

Februari 2018 808 18-02-21 Öppen mäss
Mars 2018 811
812
812
18-03-14
18-03-21
18-03-22
Öppen mäss
Öppen mäss
Årsmöte (klicka här för protokoll och handlingar)
April 2018 815
817
18-04-11
18-04-25
Öppen mäss
Öppen mäss
Maj 819
821
18-05-09
18-05-23
Öppen mäss
Öppen mäss
Juni 823 18-06-09 Vårbal
Juli      
Augusti      
September 835
836
18-09-01
18-09-05
Officerssegling
Öppen mäss: ROSIG bjuder in till föredrag: ”14 nya Reservare” – berättelsen om ny start för reservofficerare i Sverige. Representanter från de 14 och skolan berättar”  Tid: Samling kl 1800. Föredrag ca 18.30. Barmat och dryck till mässpriser.
Oktober 841 18-10-13 Skaldjursmiddag
November 845 18-11-08 GSGBG:s höstmöte. Protokoll hittar du här.
December 849
850
850
18-12-07
18-12-14
18-12-15
Soldatsektionens Lillejul
Subbarnas Lillejul
Barnens Julfest (OBS! Notera datumet 15/12!)

Januari 2019

903 19-01-19 Holkens återkomst