Planeringskalender för 2017

Månad Vecka Datum

Aktivitet

Januari

702

17-01-21

Holkens återkomst

Februari 705 17-02-01 Öppen mäss
Mars

711

711

712

712

17-03-15

17-03-15

17-03-23

17-03-24

Öppen mäss

Årsmöte 16.30

Öppen mäss

Styrelsens middag

April 714
717
17-04-05
17-04-26
Öppen mäss
Öppen mäss
Maj 719
721
722
17-05-11
17-05-24
17-05-31
Öppen mäss
Öppen mäss
Öppen mäss
Juni 723 17-06-10 Vårbal
Juli      
Augusti      
September    

 

Oktober 740 17-10-07 Skaldjursmiddag
November 745 17-11-09 Höstmöte
December 750 17-12-15 Lillejul

Januari