Syfte med Känsöseminarierna
Skapa och vidmakthålla nätverk inom krishantering på lokal och regional nivå samt öka kunskap om och förståelse för samhällets sårbarhet och resiliens.

Målgrupp
Självständiga krishanteringsaktörer inom det svenska krisberedskapssystemet med direkt eller indirekt koppling till lokal/regional nivå samt ägare till samhällsviktig infrastruktur.

 

2017 års seminarier kommer att genomföras på traditionellt sätt med seminarie 1 den 15-16 augusti och seminarie 2 den 16-17 augusti.

Program seminarie 1

Program seminarie 2

Anmälan kan göras från den 18 april till och med den 14 juli, genom att klicka här.