Syfte med Känsöseminarierna
Skapa och vidmakthålla nätverk inom krishantering på lokal och regional nivå samt öka kunskap om och förståelse för samhällets sårbarhet och resiliens.

Målgrupp
Självständiga krishanteringsaktörer inom det svenska krisberedskapssystemet med direkt eller indirekt koppling till lokal/regional nivå samt ägare till samhällsviktig infrastruktur.

 

2018 års seminarier kommer att genomföras på traditionellt sätt med seminarie 1 den 14-15 augusti och seminarie 2 den 15-16 augusti.

Program seminarie 1

Gemensamma programmet

Program seminarie 2

Anmälan kan göras till och med den 14 juli, genom att klicka här.