Mässverksamhet

Garnisonssällskapet disponerar Älvsborgsmässen på Käringberget, mässen står till förfogande för sällskapets medlemmar och kan bokas för evenemang och sammankomster.

Om du vill veta mer om Älvsborgsmässen, klicka på bilden så får du mer information och även se en del bilder från interiören