Öppen mäss – Information

 

Vilka är mässen öppen för

Verksamheten vänder sig till alla som innefattas av uttrycket ”garnisonsfamiljen”

I nuläget innefattar denna grupp nästan 4000 individer:

• Heltidstjänstgörande inom Käringbergets garnisonsområde – 1000.

• Deltidstjänstgörande knutna till garnisonens insatsförband – 2000.

• Medlemmar i föreningar, t.ex. veteran-, kamrat- och traditionsföreningar, vilka har verksamhetsavtal med garnisonen – 1000.

 

Tillträde till garnisonsområdet

Vid de tillfällen då Öppen mäss genomförs gäller följande tillträdesbestämmelser:

 • Vid förfrågan uppges att syftet är att besöka Öppen mäss. Utifrån detta har bevakningspersonalen med hjälp av garnisonens mycket omfattande kamerasystem möjlighet att följa upp att besökaren gör detta och inget annat.

 • Alla med Försvarsmaktens tjänstekort oaktat om vederbörande arbetar på annan ort än Göteborg.

 • Hemvärnsoldater knutna till Elfsborgsgruppen med hemvärnslegitimation kompletterad med giltig civil legitimation.

 • Associerad medlem i Garnisonssällskapet som via egen huvudorganisation återfinns på garnisonens tillträdeslista och har giltig civil legitimation.

 • Bil får medföra in på området och parkeras på utmärkt P-plats i närheten av mässen.

 

Förplägnad

Vid öppen mäss finns tre alternativ för att erhålla mat om så önskas:

 • Militärrestaurangen Stora Oset är öppen vardag 1600-1700. Inget krav på förbeställning för enstaka besökare och mindre grupper
  Kostnaden är 78 kronor (med kort som kan köpas på plats 70 kronor) Mer info, bl.a. meny; Stora Oset.

 • Varm mat på Älvsborgsmässen måste förbeställas. Detta görs endera grupp/förbandsvis till rest.alvsborgsmassen@fazer.se eller senast två dagar före besöket till fomedc-garne@mil.se
  Kostnaden är normalt 100 kronor men variationer kan förekomma

 • Enklare mat av typen korv, pirog serveras utan krav på förbeställning från 1800.

 

Säsongens öppna kvällar

Se kalendern för aktuella datum

 

Stomprogram

Om ingen ytterligare information via länk är knuten till ovanstående datum gäller följande:
1600           Baren öppnar
1700-1815  Eventuellt förbeställd varm mat serveras
1800           Enklare förtäring, vanligtvis varmkorv, kan köpas för 10 kronor styck
1900-2000  Föredrag inklusive frågestund. Normalt är föreläsaren kvar och kan svara på ytterligare frågor därefter
2200           Mässen stänger