Styrelse för år 2017 - 2018 valdes vid årsmötet den 15 mars 2017 och har nedanstående sammansättning:

Funktionär Namn Enhet Telefon E-postadress

Ordförande

Lars-Gunnar Olsson

Elfsborgsgruppen

lars-gunnar.olsson@mil.se

Vice ordförande

Git Berndtsson

SK Gbg

031-69 28 62
070-243 55 38

git.berndtsson@mil.se

Sekreterare

Lars Andrén

FömedC stab J4/J6

070-312 24 12

lars.andren@mil.se

Ekonomidirektör

Jonas Rynner

FömedC

031-69 25 40

070-569 25 19

jonas.rynner@mil.se

Mässdirektör Älvsborgsmässen

Anders Pedersen

FömedC

031-69 27 64

070-960 29 18

alvsborgsmassen@gsgbg.se

Överfogde Glenn Ljung

Första Ubåtsflottiljen

070-339 22 91

overfogde@gmail.com

Traditionsofficer

Erik Pousar

ResOff

073-525 96 73

pousar@telia.com

Webbredaktör

Adriana Dobrin

FömedC

072-181 15 28

webmaster.gsgbg@gmail.com

Ledamot

Joakim Ohlsson

Soldatsekt.

   

Ledamot

David Johansson

Subsekt.

 

Ledamot

Bengt Delang

Kamratsekt.

   

Ledamot

Pierre Alpstranden

HVsekt. 070-548 00 54 pierre@alpstranden.se

Ledamot

Bo Andersson

ResOff    

Styrelsesuppleant

Pernilla Sigfridsson

Elfsborgsgruppen 

031-69 20 60

pernilla.sigfridsson@mil.se

Styrelsesuppleant

Johan Karlsson

Amf1

070-304 14 94

johan.p.karlsson@mil.se

Styrelsesuppleant

Ulf Wolgast

ResOff (MRV)

070-620 15 00

ulf@wolgast.se

Styrelsesuppleant

Jonathan Larsson

Elfsborgsgruppen    

Revisor

B-O Pettersson

Amf1

Revisor

Stefan Angelborn

ResOff

031-69 20 38

stefan.angelborn@mil.se

Revisorsuppleant

Mats Svensson

FömedE

Revisor

Mats Andersen

Elfsborgsgruppen