Övriga funktionärer inom Garnisonssällskapet utsedda av styrelsen

Funktionär Namn Enhet Telefon E-postadress
Stugfogde Björkholmen Glenn Ljung Första Ubåtsflottiljen

070-339 22 91

glenn.ljung@hotmail.com
Stugfogde Store Snart Gerhard Ittner Skaraborgs Regemente 070-960 29 47
gerhard@ittner.se
Stugfogde Rörö

Johan Öhlén

FömedC

031-69 20 06

johan.ohlen@mil.se

Stugfogde Vinga Benny Börjesson Sjöinfokomp V 031–69 28 40
070-569 26 00          
benny.borjesson@mil.se
         

Valberedning, sammankallande

Hans-Ove Vallin

     

Valberedning

Reine Kroon

     

Valberedning

Lars Andrén