GSGBG Styrelse

Garnisonssällskapet Göteborg leds av den enligt stadgarna valda styrelsen

Ordinarie styrelsemedlemmar

Funktionärer utsedda av styrelsen

Styrelsemöten genomförs normalt en gång i månaden