Nummer 0-2007 (juni)

Första numret var en provutgåva med nya huvudmän i förbund

• Elfsborgs Slott

• Elfsborgsgruppen och nytt förbandsmärke

• Älvsborgs regementes Officerskår

Ladda ner här

Kontakt

Medlemssansökan

Maila styrelsen styrelse.gsgbg@gmail.com

Maila webmastern webmaster.gsgbg@gmail.com

Följ oss