Nummer 1-2018

• Nils-Ove Jansson analyserar

• Katastrofövningen LIV

• Sverige inte neutralt

• Chefen Amfibieregementet informerar

• Skiftbyte på Elfsborgsgruppen

• Garnisonssällskapet rustar upp

Ladda ner här

Kontakt

Medlemssansökan

Maila styrelsen styrelse.gsgbg@gmail.com

Maila webmastern webmaster.gsgbg@gmail.com

Följ oss