Nummer 2-2018

• Ny garnisonschef
• Fallskärmsjägartaktik
• Ny rikshemvärnschef
• Beredskapsövning i Hemvärnet
• Ny organisation av Hemvärnet
• Ny hemsida på Garnisonssällskapet

Ladda ner här

Kontakt

Medlemssansökan

Maila styrelsen styrelse.gsgbg@gmail.com

Maila webmastern webmaster.gsgbg@gmail.com

Följ oss