Höstmöte 2019

Härmed kallas medlemmar till Göteborgs garnisonssällskaps höstmöte onsdag den 6 november kl. 12:00 på ÄLVSBORGSMÄSSEN.
Inbjudan till höstmötet 2019

Kan du inte komma?

Om du har förhinder att delta så bör du skicka med en fullmakt via en medlem du har förtroende för, så vi blir beslutsmässiga. Som ordinarie medlem får du ha med dig max 2 fullmakter.
Fullmakt till höstmötet 2019

Kontakt

Medlemssansökan

Maila styrelsen styrelse.gsgbg@gmail.com

Maila webmastern webmaster.gsgbg@gmail.com

Följ oss