Nummer 2-2019

• Göteborgs Garnisons framtid är ljus
• Grundutbildning i full gång
• Amfibieförbandsutveckling Göteborg
• PROMS
• Kamratföreningarnas verksamhet
• Debatt: Försvarsmaktens framtid

Finns att läsa här

Kontakt

Medlemssansökan

Maila styrelsen styrelse.gsgbg@gmail.com

Maila webmastern webmaster.gsgbg@gmail.com

Följ oss