Styrelse

Organisation

GSGBG Styrelse

Ordinarie styrelsemedlemmar

Styrelse för år 2017 – 2018 valdes vid årsmötet den 15 mars 2017 och har nedanstående sammansättning:
 

Funktionär
Namn
Enhet
Telefon
E-postadress

Ordförande

Lars-Gunnar Olsson

Elfsborgsgruppen

 

lars-gunnar.olsson@mil.se

Vice ordförande

Git Berndtsson

SK Gbg

031-69 28 62070-243 55 38

git.berndtsson@mil.se

Sekreterare

Lars Andrén

FömedC stab J4/J6

070-312 24 12

lars.andren@mil.se

Ekonomidirektör

Jonas Rynner

FömedC

031-69 25 40
070-569 25 19

jonas.rynner@mil.se

MässdirektörÄlvsborgsmässen

Anders Pedersen

FömedC

031-69 27 64
070-960 29 18

alvsborgsmassen@gsgbg.se

Överfogde
Glenn Ljung

Första Ubåtsflottiljen

070-339 22 91

overfogde@gmail.com

Traditionsofficer

Erik Pousar

ResOff

073-525 96 73

pousar@telia.com

Webbredaktör

Adriana Dobrin

FömedC

072-181 15 28

webmaster.gsgbg@gmail.com

Ledamot

Joakim Ohlsson

Soldatsekt.

 
 

Ledamot

David Johansson

Subsekt. Amf1

 

Subalternkåren-Göteborg@mil.se

Ledamot

Bengt Delang

Kamratsekt.

 
 

Ledamot

Pierre Alpstranden

HVsekt.
070-548 00 54
pierre@alpstranden.se

Ledamot

Bo Andersson

ResOff
 
 

Styrelsesuppleant

Pernilla Sigfridsson

Elfsborgsgruppen 

031-69 20 60

pernilla.sigfridsson@mil.se

Styrelsesuppleant

Johan Karlsson

Amf1

070-304 14 94

johan.p.karlsson@mil.se

Styrelsesuppleant

Ulf Wolgast

ResOff (MRV)

070-620 15 00

ulf@wolgast.se

Styrelsesuppleant

Jonathan Larsson

Elfsborgsgruppen
 
 

Revisor

B-O Pettersson

Amf1

 
 

Revisor

Stefan Angelborn

ResOff

031-69 20 38

stefan.angelborn@mil.se

Revisorsuppleant

Mats Svensson

FömedE

 
 

Revisor

Mats Andersen

Elfsborgsgruppen

 

 

Funktionärer utsedda av styrelsen

Övriga funktionärer inom Garnisonssällskapet utsedda av styrelsen:

Funktionär
Namn
Enhet
Telefon
E-postadress

Stugfogde Björkholmen
Glenn Ljung
Första Ubåtsflottiljen

070-339 22 91

glenn.ljung@hotmail.com

Stugfogde Store Snart
Gerhard Ittner
Skaraborgs Regemente
070-960 29 47

gerhard@ittner.se

Stugfogde Rörö

Johan Öhlén

FömedC

031-69 20 06

johan.ohlen@mil.se

Stugfogde Vinga
Benny Börjesson
Sjöinfokomp V
031–69 28 40070-569 26 00          
benny.borjesson@mil.se

 
 
 
 
 

Valberedning, sammankallande

Hans-Ove Vallin

 
 
 

Valberedning

Reine Kroon

 
 
 

Valberedning

Lars Andrén

 
 
 

Kontakt

Medlemssansökan

Maila styrelsen styrelse.gsgbg@gmail.com

Maila webmastern webmaster.gsgbg@gmail.com

Följ oss