Länkar


Västkustlänkar

Aroseum

Aeroseum är ett världsunikt besöksmål. Med en tidigare topphemlig, militär berganläggning som bas får du som besökare göra en resa genom flygets historia och utveckling

Öppen länk
Flottansman - Goteborg

Föreningen Flottans män i Göteborg

Öppen länk
Göteborgs Garnisons Kamratförening

Fd KA4 Kamratförening, förening för envar som visar intresse för försvaret, regementets traditioner (såväl gamla KA 4 som Amf 4 och FömedC med Elfsborgsgruppen) samt kamratföreningen och dess syften

Öppen länk
Kvibergsmuseum

Museet har numera stängt.

Öppen länk
Maritiman

Göteborgs Maritima upplevelsecentrum, fartygshistoriskt museum

Öppen länk
Nordkaparen

Förening för Ubåtsveteraner med anknytning till ubåtstjänst i allmänhet och västkustens ubåtar i synnerhet

Öppen länk
Yngvebla

Kamratförening för personal som tjänstgjort vid HKP-förbanden vid Säve

Öppen länk

Sjöofficerssällskapen

SOSG

Sjöofficerssällskapet i Göteborg

Öppen länk
SOSS

Sjöofficerssällskapet i Stockholm

Öppen länk
SOSK

Sjöofficerssällskapet i Karlskrona

Öppen länk

Kontakt

Medlemssansökan

Maila styrelsen styrelse.gsgbg@gmail.com

Maila webmastern webmaster.gsgbg@gmail.com

Följ oss