Kamratföreningssektionens styrelse 2019

 

Ordförande Bengt Delang delangb@gmail.com
Vice ordförande Erik Pousar pousar@telia.com
Kassör Sven-Göran Palm sgpalm@outlook. com
Sekreterare Nils Wikander/Bertil Kärnefält. bertil.karnefelt@ownit.nu

nilswikander@hotmail.com

Informatör/redaktör Kaj Modig kaj.modig@live.se
Ledamot Sune Forsmark suneforsmark@gmail.com
Veteransamordnare Fred Backlund fb@baqual.nu
Traditionsbevarare Kjell Sörquist/Sven-Göran Palm/Nils Wikander kjell@sorquist.se / sgpalm@outlook.com/

nilswikander@hotmail.com

Valberedare Ingemar Apelstig iapel@hotmail.se

Kontakt

Medlemssansökan

Maila styrelsen styrelse.gsgbg@gmail.com

Maila webmastern webmaster.gsgbg@gmail.com

Följ oss