Älvsborgarna

En digital utgåva av papperstidningen i PDF format.Nummer 1-2015

• Emerentia -15 • Tough Viking • Debattsidor • Kamratföreningarna, nya ordförande • Veteraner i skarp förplägnad • Hemvärnsråd och Öppen Mäss Ladda ner här

Nummer 2-2014

• Nato – för och emot • Nijmegenmarschen • Sjukhuskompanierna • Peter Adolfsson – ny garnisonschef • Kamratföreningarna • Oscar II:s fort • Emerentia -15 Ladda ner här

Nummer 1-2014

• 200 år av fred i Sverige • Öppen mäss – en social dimension • I15 100 år – jubileum i augusti • Landstormen mobiliserar 100 år • Hinsholmsberget – del av fästningen •...

Nummer 2-2013

• Mikael Åkerström åter på plats • Mässkvällar och subalterner • FMLOG – materielförsörjning • Nytt fokus på Skärgårdsskjutfältet • PB 8 – Hemvärnets nya redskap • FMU...

Nummer 1-2013

• Chefen MRV väst skriver • Vad händer på Känsö? • Info om Sjukhuskompanierna • Succé för Emerentia -13 • FVMA – Västsvenska militärarvet • SMKR – Kamratföreningar i samverkan •...

Nummer 2-2012

• Nya sjukhuskompanier • Försvarsföreningen 100 år • Sjunkbomber och bordning • Skyddsvakt vid Nya Älvsborg • Succe för GNU • Mässen på Fristad 100 år • Kustartillerist...

Nummer 1-2012

• Europas Maritima Dag • Garnisonens dag • Försvarsmaktsdagar • Garnisonen – med allmänheten – i tiden • Rådsverksamheten i EBG • Nygamla Strb 90 till Göteborg • Kamratföreningarnas...

Nummer 2-2011

• Mer från garnisonschefen • Nytt om försvarspolitiken • Kamratföreningarna informerar • Nya chefer vid Hv-bataljonerna • KA4 inviges 1945 • Hemvärnstinget • Ett år på...

Nummer 1-2011

• Ny chef på Göteborgs garnison • Musikkåren i St Petersburg • Carolinerna presenterar sig • Försvarsministerns föredrag • Älvsborgare bekämpar pirater • Militär verksamhet...

Kontakt

Medlemssansökan

Maila styrelsen styrelse.gsgbg@gmail.com

Maila webmastern webmaster.gsgbg@gmail.com

Följ oss