Med anledning av Coronaviruset är  Älvsborgsmässen stängd för lunchservering och Öppen mäss tillsvidare.

läs mer