Välkommen till Garnisonssällskapet Göteborg

Garnisonssällskapet är öppet för alla med anknytning till Göteborgs garnison. Sällskapet består av fyra profileringssektioner och en bassektion som är gemensam för alla.

Bli medlem

Bli medlem

Ansökan om medlemskap i Göteborgs Garnisonssällskap

SENASTE NYHETERNA

Älvsborgsmässen är stängd

Älvsborgsmässen är stängd

Med anledning av Coronaviruset är  Älvsborgsmässen stängd för lunchservering och Öppen mäss tillsvidare.

Boka stuga

Garnisonssällskapet disponerar fyra stugor som sällskapets medlemmar kan hyra för rekreation och friluftsliv i fantastiska skärgårdsmiljöer.