Älvsborgsmässens Bibliotek

Sällskapet har ett bibliotek på Älvsborgsmässen. På övervåningen finns böcker och en instruktion hur du lånar böcker. Flertalet titlar har av naturliga skäl militäranknytning men det finns även böcker som berör Göteborg med mera. Samtliga böcker som har inventerats till dags dato finns samlade i en förteckning i PDF-format som kan laddas hem genom nedanstående länk. Uppdatering av biblioteket sker kontinuerligt.Biblioteket får böcker till skänks och vi köper även in nya böcker. I förteckningen kan du nu se på vilket hyllplan respektive bok står. Hyllplanen är numrerade i vertikala rader och nummerserien finns angiven högst upp på bokhyllorna. När boken återlämnas så är det viktigt att den sätts tillbaka på samma hyllplan där du tog den. Har du frågor eller synpunkter så kontakta gärna oss i Biblioteksgruppen som nu består av: Nils Wikander (nilswikander@hotmail.com) och Lars-Olof Gustafson (log_mobile@telia.com).

 

Historik

Under denna rubrik har vi som mål att samla ihop text, bild, ljud och film som gör detta lättare för oss att placera in vår nutid mellan dåtid och framtid.
Alla är hjärtligt välkomna att bidra med alster och att inkomma med synpunkter och förslag till hur befintligt material kan utvecklas. Detta görs företrädesvis via mail som adresseras till webmaster@gsgbg.se

Bildarkiv

Bli medlem

Ansökan om medlemskap i Göteborgs Garnisonssällskap