Allmänt

Via avtal med Göteborgs garnison disponerar Garnisonssällskapet fyra stugor som sällskapets medlemmar kan hyra för rekreation och friluftsliv i fantastiska skärgårdsmiljöer.

Stugorna har olika standard, men gemensamt är att de alla har kyl/fyrs, köksutrustning, porslin samt sängplats med kuddar och täcken (ej sängkläder) för minst sju personer (OBS ej Rörö). Standarden är enkel men samtliga stugor är charmiga och mycket vackert belägna. Klicka på länkarna till vänster för mer information om respektive stuga.

Varje stuga har en, av styrelsen utsedd, stugfogde. Stugfogden ansvar bland annat för att uppdatera informationen om stugorna och fördela arbeten. Administrering av stugbokningar görs av överfogden under högsäsong och under lågsäsong sköter respektive stugfogde bokningar.

 

Vilkor för att hyra stuga

En förutsättning för att sällskapet ska kunna disponera stugorna är att de medlemmar som hyr deltar aktivt i underhållsarbetet. Detta arbete är vanligtvis av enklare slag såsom röjning på tomt, målning eller mindre avancerade snickeriarbeten. Arbetet utförs antingen genom att man deltar i en av stugfogden arrangerad arbetshelg, eller så anvisas man ett arbete som ska utföras under sin hyresvecka. Arbetet tar cirka åtta timmar. Plan för vilka arbeten som ska utföras finns i respektive stugpärm.

Enbart medlemmar med Försvarsmaktens tjänstelegitimation får lov att hyra Björkholmen. Övriga stugspecifika ordningsregler gällande tex. överlämning av nycklar, städning etc finns att läsa under respektive stuga och i stugpärmarna.

Betalning

Hyran ska betalas in på plusgirokonto 33 32 61-6.

Vid betalning, ange namn, stuga och vecka.

Medlemmar som erbjuds en stuga under den första omgången ska betala sin hyra senast den 1 maj. Observera att det inte skickas ut några inbetalningskort.

Medlemmar som erbjuds en stuga vid den andra omgången ska betala sin hyra senast två veckor efter beskedet. Vid förhinder att nyttja bokad stuga, kontakta överfogden på overfogde@gmail.com snarast möjligt. Hyran återbetalas bara om överfogden kan förmedla stugan till någon annan medlem.

Efter att ansökningstiden löpt ut, den 1 april, bearbetar överfogden inkomna önskemål utifrån principen att ordinarie medlemmar har företräde före extra medlemmar. Överfogden skickar e-post med erbjudande/ avslag till alla som har skickat in ansökan senast den 16:e april.

Den som vill hyra stugan som den blivit erbjuden ska betala hyresavgiften (se ”Hyra och betalning”) senast den 1:a maj. Om hyran inte betalas i tid förfaller erbjudandet och stugan blir tillgänglig för fördelning i Omgång två.

I början på maj presenteras bokningsläget i länken till vänster. Eventuella veckor som fortfarande är lediga fördelas då löpande efter ”först till kvarn-principen”. Önskemål om att hyra skickas via e-ansökan.

I fösta hand hyrs stugorna ut veckovis, men om ingen efterfrågan finns på ledig stugtid kan även önskemål om att hyra helger beviljas.

Våra stugor

Rörö

Högsäsong (vecka 24-34) – Pris 2200 kr
Lågsäsong – Pris 1800 kr

Björkholmen

Högsäsong (vecka 24-34) – Pris 3000 kr
Lågsäsong – Pris 2000 kr

Store Snart

Högsäsong (vecka 24-34) – Pris 2400 kr
Lågsäsong – Pris 1900 kr

Vinga

Högsäsong (vecka 24-34) – Pris 2500 kr
Lågsäsong – Pris 1800 kr

Bokningsläget

Gå in och titta hur bokningsläget ser ut just nu. Öppnar 1 februari.

Boka stuga

Skicka in en ansökan med önskemål om att stuga och vilken vecka. Ansökningar för stuga i omgång ett öppnar 1 februari och stänger den 1 april. Gärna tre alternativa veckor. Prio 1,2,3

Bli medlem

Ansökan om medlemskap i Göteborgs Garnisonssällskap